Nicole Kuiper (1998, ES)

My Everything and Nothing

Everything and Nothing gaat over de absurditeit van het bestaan, een centraal thema in de praktijk van Nicole Kuiper. Het is een reflectie en weergave van de ervaring van de kunstenares als vrouw in de maatschappij. Ze wil de toeschouwer in staat stellen kritisch na te denken over de maatschappelijke normen en idealen om zich zo meester te maken van diens bestaan. Het idee berust op de veronderstelling dat een concept betekenis krijgt in een context. Dit betekent echter niet dat sommige ideeën dichter bij een hogere waarheid staan. Er is geen enkele objectieve hogere waarheid, er zijn meerdere hogere waarheden.

Deze thema’s heeft Nicole verwerkt in een deels geanimeerde screenshow die zij tijdens de exposities een aantal keren tot leven zal brengen met een uitdagende performance waarin zij als de hoofdrolspeler uit haar video de beelden live becommentarieert.

Nicole Kuiper is een multidisciplinair kunstenaar, in 2021 afgestudeerd in Fine Arts aan Academie Minerva, Groningen. In haar video- en performance-werken verdiept ze zich in het idee van een existentialistische utopie.