THEMA 2021: Hier en Nu

Hier en Nu was het thema dat Media Art Friesland bedacht in het najaar van 2019 voor de 2020/21 editie van het Media Art Festival. De gedachte was dat we altijd hard lopen, ver vooruitkijken en meestal jaren op de zaken vooruit lopen. Kunstenaars en wetenschappers nemen ons mee in wat technologie, media en kunst kunnen creëren, nu en in de toekomst, en reflecteren daar alvast kritisch op. We hadden geen idee dat ons voornemen om een pas op de plaats te maken en intensief aandacht aan het Hier en Nu te besteden nog voor de volgende festivaleditie ingehaald zou worden door de realiteit die ‘corona’ heet. Uiteindelijk werd het themaprogramma Here and Now het enige onderdeel van MAF 2020/21 dat daadwerkelijk doorgang kon vinden.

Op drie avonden in december deelden kunstenaars en wetenschappers hun ideeën in livestreams die ook nu nog actueel zijn. Er werd gesproken over kunst en economie, cultuur en natuur en over het niet-weten. De gemeenschappelijke factor was de enorme urgentie van deze thema’s en de rol die kunstenaars kunnen spelen in het ontwikkelen van een visie van hoe we onze wereld en samenleving – van lokaal tot internationaal – vorm zouden kunnen geven zodat die duurzamer, leefbaarder en meer inspirerend wordt.

In het najaar van 2021 bepalen corona en de bijbehorende maatregelen, maar ook de nieuwe zienswijzen die het virus met zich meebrengt, nog steeds een groot gedeelte van ons denken en doen. In de randprogrammering komen wederom kunstenaars en andere denkers en makers aan het woord. Zij delen met het publiek wat hen bezighoudt en beweegt, en ze grijpen de kans aan om te laten zien wat zij gedurende maandenlange pandemie hebben gemaakt. Samen genieten we van dit moment van rust, reflectie en representatie en zien we ons bevestigd in onze gedachte van inmiddels twee jaar geleden: het Hier en Nu mag dan wel lastig en onzeker zijn, maar met kunst is het ook een heerlijke tijd om in te leven.