LIGHT CHALLENGE

ONTWERPWEDSTRIJD IN PROTOTYPES DOOR STUDENTEN

Blokhuispoort

Hoe maken we kunstlicht groener en duurzamer?

Verlichting in de buitenruimte stelt ons in staat om ’s avonds en ’s nachts activiteiten uit te voeren. Het draagt bij aan de beleving van de openbare ruimte in de donkere uren van de dag. Maar verlichting moet ook in balans zijn met de directe omgeving: teveel licht verstoort de natuur en onze nachtrust.

De Light Challenge is een ontwerpwedstrijd die voor het eerst in 2011 werd georganiseerd. De Challenge daagt nieuwe generaties uit om samen met bedrijfsleven en overheid tot innovatieve concepten voor verlichting te komen. De 2021-editie ‘Glowing Nature’ focust op innovaties in duurzaamheid, gezondheid, gebruik van stedelijk groen en het lokaal benutten van energie op microniveau. Vanuit hier willen ze licht maken in de openbare ruimte met hulp van natuur, techniek en wetenschap met ruimte voor groen en biodiversiteit.

De deelnemende studententeams bedenken hier de oplossingen voor. De teams komen uit 10 steden door heel Nederland: van Leeuwarden tot Rotterdam en van Almere tot Twente. Hun prototypes zijn te bekijken en beoordelen tijdens LUNA Nights in de Blokhuispoort. 

De studenten combineren verlichting van de openbare ruimte met duurzame energie uit de (lokale) natuur, met een andere manier van energieopwekking dan wat wij nu gewend zijn. Deze oplossingen zijn hard nodig, want de openbare verlichting is nog steeds een forse energieverbruiker. 

Deze wedstrijd vindt dit jaar voor de vijfde keer plaats. Stichting Innofest begeleidt de studenten met het maken van hun prototype en heeft ze gekoppeld aan LUNA Nights. Door hier te exposeren kunnen de studenten relevante feedback ophalen en hun prototypes verbeteren. De finale vindt in april plaats op de Floriade Expo 2022, waar de uiteindelijke ideeën worden gepresenteerd aan een groot publiek.