OVER MEDIA ART FRIESLAND

Stichting Media Art Friesland presenteert actuele kunst aan een breed en divers publiek in Leeuwarden. Hoofdactiviteit van Media Art Friesland is het jaarlijks terugkerende festival LUNA, bestaande uit de programmaonderdelen LUNA Young Masters, LUNA Nights en LUNA Currents.

Binnen LUNA Young Masters (voorheen het Media Art Festival) ligt onze voornaamste focus op talentontwikkeling en het presenteren van aanstormend talent uit binnen- en buitenland. We bieden graag experimenteerruimte en exposure aan kunstenaars en zoeken nieuwe organisatorische samenwerkingsvormen met partnerinstellingen.

Sinds 2016 gaan wij ook massief naar de openbare ruimte met het LUNA Nights (voorheen LUNA Urban Night Adventure). We presenteren licht-, geluids- en performancekunst van makers uit de regio en van vooraanstaande internationale kunstenaars op tal van plekken in de mooie binnenstad van Leeuwarden en bereiken daarmee een zeer groot en divers publiek.

Onder de naam LUNA Currents organiseren we tijdens het festival een breed randprogramma aan thema-avonden, industry meetings, workshops en ontmoetingsmogelijkheden voor iedereen die zich geïnteresseerd en geïnspireerd voelt, van kunstenaars en curatoren tot schoolklassen en enthousiaste bezoekers.

Naast deze grotere activiteiten zijn wij het hele jaar door present met kleinere acties, workshops en samenwerkingsprojecten, ook op internationale locaties. Door culturele instellingen, bedrijven en kunstenaars wordt regelmatig een beroep op onze expertise gedaan voor advisering en conceptontwikkeling. Wij helpen regionale kunstenaars graag bij het vinden van internationale partners en worden door initiatieven uit heel Europa, en soms van daarbuiten, gevonden als samenwerkingspartner.

 

BESTUUR

Marie-Jeanne Ameln | SIGN Gallery Groningen – secretaris
Magda Daniels | bedrijfsadviseur creatieve sector – penningmeester
Michiel Koelink | programma manager master Kunsteducatie Noord – lid
Folkert Kusters | communicatieadviseur en conceptontwikkelaar – lid

Vacant: voorzitter

TEAM MEDIA ART FRIESLAND

Andrea Möller – directeur
Jan Herman de Boer – curator, coördinator themaprogramma en educatie
Hielke Mous – productieleiding
Marinus Groen – technische productie en scouting
Elke Verwoerd – PR & Communicatie
Desiré Hindriks – administratie
Julia Meißner en Baukje Huizinga – Vrijwilligerscoördinatie

Educatie
Jan Herman de Boer – coördinator
Educatoren: Jaike Hogenhuis, Simone Koster, Anna Bouman, Rianne Zielstra, Carmen Maat, Ruth Stellingwerf, Marileen Oosterveld, Iris Westra, Tias Verdonk.

Artistiek advies
Kevin André Perrin, Linde Ex, Inge Nummerdor, Monika Balu.

Onze grote dank gaat uit naar:

Urte Ußling, Christoph Janssen, Richard Bos, Stefan Aleksandar Jovanovski, Ana Paunovic

Media Art Friesland is lid van ILO en Noordenaars.

STICHTING MEDIA ART FRIESLAND

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
KvK nummer: 01088123 (Chamber of Commerce)
BTW nummer: NL815737889B01 (VAT number)
IBAN: NL65 RABO 0132 6491 01 (Bankaccount)

Stichting Media Art Friesland heeft ANBI-status
Stichting Media Art Friesland – Culturele codes: Media Art Friesland omarmt de codes Fair Practice, Cultural Governance en Cultural Diversity
Leeuwarden | RSIN 8157.37.889

DOELSTELLINGEN
Doelstelling van Stichting Media Art Friesland is het bevorderen, initiëren en organiseren van culturele evenementen op het gebied van mediakunst, alsmede het verrichten van alle andere activiteiten voor zover deze verband houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor het vorenstaande, alles in de ruimste zin des woords.

Onze kernactiviteit is het organiseren van het jaarlijkse LUNA Media Art Festival. Dit bestaat uit de Young Masters expositie met werken van 15 talentvolle jonge kunstenaars. Hieromheen bieden wij een programma van workshops, filmavonden en andere activiteiten voor een breed publiek. Essentieel en vitaal onderdeel van het activiteitenprogramma is het aanbod voor scholen dat wij in samenwerking met Kunstkade aanbieden. Kinderen van alle leeftijden krijgen in klasverband rondleidingen en workshops, waarin zij zelf mediakunst maken. Onderdeel van MAF is ook een jaarlijks themaprogramma met discussies en presentaties die wij in samenwerking met andere culturele instellingen en Noordelijke hogescholen organiseren. Met het LUNA Nights maken wij tijdens LUNA drie avonden lang de stap naar de openbare ruimte, waar wij grootschalige en laagdrempelige licht- en geluidskunst presenteren. Gedurende het hele jaar organiseert het team van Media Art Friesland tevens losse projecten en workshops op het gebied van mediakunst in heel Friesland en internationaal.


VERLONINGSBELEID
Media Art Friesland werkt met zelfstandig ondernemers en freelancers voor organisatie, productie en pr. Alle vergoedingen van teamleden zijn gebaseerd op het loongebouw van sectorganisatie De Zaak Nu. Voor kunstenaars wordt de richtlijn kunstenaarshonoraria gevolgd.


RAPPORTEN
Download hier de jaarrekening van 2010.
Download hier de jaarrekening van 2011.
Download hier de jaarrekening van 2012.
Download hier de jaarrekening van 2013.
Download hier de jaarrekening van 2014.
Download hier de jaarrekening van 2015.
Download hier de jaarrekening van 2016.
Download hier de jaarrekening van 2017.
Download hier de jaarrekening van 2018.
Download hier de jaarrekening van 2019.
Download hier de jaarrekening van 2020.
Download hier het activiteitenrapport van 2019.
Download hier het activiteitenrapport van 2020.


COPYRIGHT

Reproductie of gebruik van teksten, afbeeldingen en films van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.